Patronat


Prezydent New Lacanian School, Daniel Roy - psychoanalityk w stopniu A.M.E. (Analityk Członek Szkoły) oraz prezydent New Lacanian School, członek École de la Cause Freudienne (Szkoły Przyczyny Freudowskiej) i Association Mondiale de Psychanalyse (Światowego Stowarzyszenia Psychoanalizy). Wykładowca w Sekcji Klinicznej Bordeaux, Sekretarz generalny Instytutu Dziecka w Université Populaire Jacques Lacan, założyciel i koordynator CLAP (Centrum psychoanalityczne konsultacji i traktowania) "L'enfant qui vient" ("Dziecko, które przychodzi").

 

Konsul Generalna Francji w Krakowie, Radca Spraw Zagranicznych Anne Schmidt-Riou -  

2017 - 2020 - Pierwszy radca, zastępca kierownika placówki, Ambasada Francji w Słowenii, Lubljana,

2013 - 2017 - Pełnomocnik ds. politycznych przy Dyrektorze Departamentu ds. Unii Europejskiej, Paryż

2009 - 2013 - Radca kulturalny, Drugi Radca, Dyrektorka Instytutu Francuskiego w Danii

2006 - 2009 - Szef biura ds. Afryki, Wydział koordynacji geograficznej, DGCID Paryż

2004 - 2006 - Dyplomata delegowany Forreign Office, Desk officer Pan African Policy Unit London

2003 - 2004 - pracownik oddelegowany do firmy EDF Paryż

1999 - 2003 - Referent ds. Transportu, Ochrony Środowiska i Edukacji Wydział Spraw Wewnętrznych WE, DCE, Departament WE Paryż

1997 - 1999 - pierwsza sekretarz, odpowiedzialna z a kontakty z prasą, zastępca kierownika placówki w ambasadzie Ryga

1994 -1997 - Referent ds Rosji, Dyrekcja generalna ds. relacji kulturalnych, naukowych i technicznych Paryż

1993 - 1994 - urlop szkoleniowy

1991 - 1993 - Drugi sekretarz, odpowiedzialna za kontakty z prasą, Dublin

1987 - 1990 - referent ds. transportu, turystyki, Departament spraw gospodarczych Paryż

1985 - 1987 - trzeci sekretarz Lima