Informacje praktyczne


1. Miejsce Konferencji:

Aula A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - budynek przy ul. Podchorążych, wejście od ul. Chmiela.

2. Czasopismo:

W trakcie konferencji będzie można zakupić egzemplarze czasopisma "Psychoanaliza" Kół Krakowskiego i Warszawskiego NLS (numery 3-10 oraz dwa numery specjalne), a także inne publikacje.

 

3. RODO:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jest: Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej z siedzibą na ul. Biskupiej 10/11 w Krakowie. Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych, możecie żądać ich poprawienia, usunięcia (chyba, że inne nadrzędne prawo stanowi inaczej), zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Macie prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora. Zrealizowanie tych praw nie może być sprzeczne z obowiązkami administratora, które nakładają na nas przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które wyraziliście Państwo zgodę, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo. Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczą w imieniu Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej usługi na podstawie umów, które gwarantują bezpieczeństwo Państwa danych. Nie mogą one z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Dane pozyskane za Państwa zgodą np. poprzez listy obecności itd. są przechowywane w zabezpieczonej formie papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań by Państwa dane były bezpieczne. 

Z poważaniem,

Zarząd Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej