Historia konferencji PPKK


Psychoanalitycy lacanowscy nie są autystykami”, jak zauważył Lacan. Od lat działalność Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS zmierza do otwierania się na środowiska psychoterapeutów, psychiatrów oraz współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi psychoanalizą lacanowską, zarówno od strony klinicznej, jak i teoretycznej.

 

Od 2009 roku regularnie organizujemy konferencje psychoanaliza-psychoterapia (od XIII konferencji w 2022 roku psychoanaliza-psychoterapia-krytyka kultury), do udziału w których zapraszamy instytucje oraz organizacje i stowarzyszenia psychoterapeutów. Poniżej znajduje się kalendarium podsumowujące dotychczasowe edycje konferencji.

 

 

I konferencja PP:
„Psychoza w świetle psychoanalizy lacanowskiej”, 20-22 marca 2009

Partner:
Szpital specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego Kraków – Kobierzyn


Patronat
honorowy
- Konsul Generalny Francji w Krakowie i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Pascal Vagogne, 
- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, dr Krzysztof Walczewski,
- Prezydent New Lacanian School, Pierre Guilles Gueguen.

 

II konferencja PP:
„Unikalność pacjenta. Standardy postępowania w terapii. Co mówi o tym psychoterapia i psychoanaliza?”, 20-21 marca 2010

Partnerzy:
- Warszawskie Koło Psychoanalizy NLS,
- Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej,
- Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt,
- Polskie Towarzystwo NLPt.


Patronat
honorowy
- Centrum Studiów Humanistycznych WP UJ,
- Konsul Generalny Francji w Krakowie i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Pascal Vagogne, 
- Prezydent New Lacanian School, Pierre Gilles Gueguen.

III konferencja PP:
„Dzisiejsze dziecko. Psychoterapia i psychoanaliza”, 14 maja 2011

Patronat honorowy
- Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie,  Alexis Chahtahtinsky,
- Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski,
- Prezydent New Lacanian School, Anne Lysy. 

IV konferencja PP:
„Psychoterapia i psychoanaliza wobec tajemnicy symptomu. Podstawy naukowe praktyki klinicznej”, 12-13 stycznia 2013

Partner:
Dyrektor Instytut Psychologii Stosowanej UJ, dr hab. Józef Maciuszek


Patronat
honorowy
- Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Alexis Chahtahtinsky,
- Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski,
- Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka,
- Prezydent New Lacanian School, Dominique Holvoet
.

V konferencja PP:
„Ciało, seskualność, tekst. Teoria a praktyka kliniczna”, 21-23 marca 2014

Partner:
Centrum Studiów Humanistycznych Wydział Polonistyki UJ


Patronat
honorowy
- Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Alexis Chahtahtinsky,
- Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka,
- Prezydent New Lacanian School, Dominique Holvoet
.

VI konferencja PP:
„Trauma. Doświadczenie, zapis, terapia", 21-22 marca 2015

Partner:
Centrum Studiów Humanistycznych Wydział Polonistyki UJ


Patronat
honorowy
- Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Thierry  Guichoux,
- Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka,
- Prezydent New Lacanian School, Yves Vanderveken

VII konferencja PP:
„Język i ciało”, 19-20 marca 2016

Partnerzy:
- Centrum Studiów Humanistycznych Wydział Polonistyki UJ,
- Ośrodek Dokumentacji Sztuki Kantora „Cricoteka”.


Patronat
honorowy
- Prezydent New
Lacanian School, Yves Vanderveken,
- Konsul Generalny Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego, Thierry Guichoux,
- Prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski,
- Prezes Polskie Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka.

VIII konferencja PP:
"Drogi lęku", 24 marca 2017

Partner:
Szpital Specjalistyczny im.dr J.Babińskiego w Krakowie


Patronat honorowy
- Prezydent New Lacanian School, Lilia Mahjoub,
- Konsul Generalny Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego, Thierry Guichoux,
- Centrum Studi
ów Humanistycznych.

IX konferencja PP:
"Dzisiejsze manifestacje cierpienia", 16-17 marca 2018

Partner:
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie


Patronat
honorowy
- Prezydent New Lacanian School, Bernarde Seyneve,
- Konsul Generalny Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego, Thierry Guichoux,
- Czasopismo Kronos.

X konferencja PP:
"Kryzys mówienia i jego konsekwencje dla podmiotu", 22-23 marca 2019

Partner:
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie


Patronat
honorowy
- Prezydent New Lacanian School, Bernarde Seyneve,
- Konsul Generalny Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego, Thierry Guichoux,
- Czasopismo Kronos.

XI konferencja PP:
"Różnica seksualna. Od logiki mieć-nie mieć do logiki nie całe", 20-21 marca 2021

Partnerzy:
-
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN,

- Czasopismo Kronos.


Patronat
honorowy
-
Prezydent New Lacanian School, Alexandre Stevens
-
Konsul Generalna Francji w Krakowie, Anne Schmidt-Riou,
-
Czasopismo Kronos.

XII konferencja PPKK:
"O miłości", 26-27 marca 2022

Partnerzy:
-
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN,
- Czasopismo Kronos.


Patronat
honorowy
-
Prezydent New Lacanian School, Alexandre Stevens, 
-
Konsul Generalna Francji w Krakowie, Anne Schmidt-Riou,
-
Czasopismo Kronos.