Organizatorzy


Koło Krakowskie Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej

Stowarzyszenie Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej zarejestrowano w grudniu 1998 roku, po 6 latach działań na rzecz budowania środowiska sprzyjającego psychoanalizie lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Koło Krakowskie wraz z Kołem Warszawskim to jedyne polskie stowarzyszenia wchodzące w skład europejskiej szkoły psychoanalizy lacanowskiej - New Lacanian School  (NLS), powstałej w 2003 z przekształcenia École Européenne de Psychanalyse-Développement, do której Koło Krakowskie przynależało od 1998. NLS jest jedną z 8 szkół psychoanalizy lacanowskiej wchodzących w skład światowej organizacji - Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Od 2007 roku Koło posiada status organizacji pożytku publicznego i jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii (2008).  

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie  

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego przynależy do Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych UP. Dyrektorem Instytutu jest dr hab. prof. UP Paulina Rojek-Adamek, a jej zastępcami są dr hab. prof. UP Andrzej Dąbrowski oraz dr Aldona Guzik. W IFiS prowadzonych jest sześć kierunków studiów: filozofia, socjologia (ze specjalnościami: kryminologia i dezorganizacja społeczna oraz socjologia biznesu i zarządzania), etyka – mediacje i negocjacje, zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, kognitywistyka, polityka społeczna. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii, jest siedzibą kilku ogólnokrajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych, jak: Polskie Towarzystwo Etyczne, Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa oraz Centrum Badań Myśli S. Kierkegaarda. Instytut jest wydawcą trzech czasopism naukowych: „Argument: Biannual Philosophical Journal”, „Studia Sociologica”, „Edukacja Etyczna”. Oprócz bogatej oferty dydaktycznej, także w zakresie studiów podyplomowych, Instytut prowadzi intensywną działalność badawczą, która owocuje licznymi publikacjami i projektami badawczymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 Kronos: metafizyka, kultura, religia

Polski kwartalnik psychologiczny ukazujący się od 2007 roku. Spośród ponad 400 wydanych dotychczas numerów w kilku pojawia się wątek psychoanalityczny: nr2(2)/2007 - Lacan/Freud, nr1 (1)/2010 - Mózg i fetysze oraz nr 3(14)/2020 - Montaż człowieka. W serii książkowej Kronosa ukazała się też praca Jeana Claude’a Milnera pt. "Dzieło jasna. Lacan. Nauka, filozofia" (2017) oraz dwutomowa antologia pod redakcją Leny Magnone "Psychoanaliza w Polsce 1909 -1949 (2016). Kronos wydaje też od 2012 roku anglojęzyczny rocznik "Kronos - Philosophical Journal".

Koordynatorzy:

Alina Henzel-Korzeniowska - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), Prezes Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek New Lacanian School (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), przedstawiciel regionalny na Małopolskę w ramach EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog-seksuolog, redaktor w czasopiśmie "Psychoanaliza". Współtwórca środowiska psychoanalizy lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Od lat prowadzi gabinet psychoanalityczny.

Andrzej Serafin - doktor filozofii, tłumacz, adiunkt w Katedrze Metafizyki i Ontologii IFiS UP w Krakowie, członek redakcji kwartalnika „Kronos”, organizator Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie. Tłumaczył Platona (“Uczta”, “Epinomis”), Jacoba Taubesa (“Zachodnia eschatologia”), Rainera Marię Rilkego (“Cézanne”). Ostatnio wydał książkę "Heidegger: fenomenologia niewidzialnego".

Komitet naukowy:

Serge Dziomba, Arkadiusz Garczyński, Małgorzata Gorzula, Alina Henzel-Korzeniowska, Maciej Kolasa, Agata Mysona, Andrzej Serafin, Michał Warchala

Komitet Organizacyjny:

Studenckie Koło Psychoanalityczne Sekcji Psychoanalitycznej KNSP UJ: Krzysztof Czekaj, Maciej Kolasa, Agata Mysona, Kamil Rajkowski, Joanna Szmyła

Spoza Koła Studenckiego: Anna Bańbura, Sebastian Blaszyński, Dorota Henzel, Magdalena Kisielewska